Świadczę usługi dla urzędów w zakresie wdrażania ePUAP w urzędach, w tym instalacji elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP.

Możliwość zorganizowania wdrożenia platformy ePUAP online