Poniżej przedstawiam orientacyjny plan szkolenia realizowany w ciągu 8 godzin (jeden dzień szkoleniowy).

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie urzędu.

Koszt obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla około 10-15 osób, wykład połączony z ćwiczeniami, prezentację w wersji elektronicznej, plan szkolenia w wersji elektronicznej, testy przed szkoleniem i po szkoleniu w wersji elektronicznej.

Koszt nie obejmuje wynajęcia sali szkoleniowej, sprzętu komputerowego dla kursantów, rzutnika, wydrukowanych materiałów szkoleniowych, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, cateringu.

Przykładowy plan szkolenia:

1.    Elektroniczne środowisko pracy urzędu
?    BIP, Serwis internetowy, elektroniczna skrzynka kontaktowa (ESP, UPO), e-urząd, System Obiegu Dokumentów
2.    Elektroniczna skrzynka podawcza w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
3.    Urzędowe poświadczenie odbioru  w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
4.    Dokument elektroniczny ? xml ? dlaczego taki format?
5.    EPUAP ? funkcjonalności
6.    EPUAP – lista spraw ? różne klasyfikacje (w punkcie przewidziane ćwiczenia z wyszukiwania określonej sprawy ? usługi)
7.    Konta użytkowników ? rejestracja na platformie ePUAP ( w punkcie przewidziane ćwiczenia z zakładania konta dla osoby fizycznej)
8.    Profil zaufany w aspekcie ustawy o informatyzacji
9.    Ćwiczenia ? złożenie wniosku o profil zaufany
10.    EPUAP ? Cele projektu ePUAP i ePUAP 2,  ? finansowanie projektu.
11.    EPUAP   –  w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
12.    Funkcje integracyjne ePUAP, wykorzystanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym na platformach: ZUS, CEIDG,  SEKAP
13.    Instalatory usług na ePUAP
14.    Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na ePUAP w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
15.    Wzory dokumentów elektronicznych  ? wyróżnik wzoru – xml, xsd – schema, xsl ? wizualizacja
16.    Podpisywanie dokumentów elektronicznych wychodzących z urzędu ? Kodeks Postępowania Administracyjnego
17.    Konfigurowanie skrytki w aspekcie przyjmowania dokumentów zgodnych ze schematem .xsl (ćwiczenia)
18.    Konfiguracja ESP pod  użytkowników i referaty (ćwiczenia)
19.    Przypisanie formularza do referatu
20.    Udostępnianie kart usług i formularzy  (ćwiczenia)
21.    Mechanizm tworzenia formularzy w środowisku budowy aplikacji (ćwiczenia).

Plan szkolenia może być dostosowany do potrzeb konkretnego urzędu.