Zajmuję się wykonywaniem formularzy na platformę ePUAP.

Urzędy zlecają mi wykonanie formularza na ePUAP według przesłanego mi wzoru w pdf lub w word

Po przesłaniu mi formularza wyceniam koszt wykonania formularza na platformę ePUAP i urząd decyduje czy powierzyć mi wykonanie pracy. Wykonałem już kilkadziesiąt formularzy dla różnych urzędów. Aby formularz mógł zostać zgodnie z przepisami prawa opublikowany na platformie ePUAP należy zgłosić wzór dokumentu elektronicznego do Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych w celu opublikowania go w CRWDE. Poza wykonaniem formularza tworzę też wzór zgody z prawem i pomagam urzędom w zgłoszeniu tego wzoru w CRWDE. Mam już opublikowanych kilkadziesiąt wzorów w CRWDE.

Poza tworzeniem formularzy prowadzę też szkolenia z obsługi platformy ePUAP oraz z tworzenia formularzy.

Link do szkolenia:  Projektowanie formularzy na platformę ePUAP

Jestem w stanie zorganizować szkolenie z obsługi platformy ePUAP  lub z tworzenia formularzy w każdym mieście w Polsce.